Nghi thức tụng chú Đại Bi - Thích Trung Đạo
Video này nói về cách trì Chú Đại Bi, công lực của Chú Đại Bi không những giúp con người giải nghiệp, bớt bệnh tật, cầu gì được nấy mà còn có thể làm các ma quỷ được giác ngộ và sớm siêu sanh.
Mời quý vị đoán xem


Đã có đĩa DVD này, nhưng chưa upload lên

Bài viết cùng chuyên mục: