Thưa Quý Toà, tuy nhiên, ở Hà Nội người ta nhìn con chó dưới một con mắt khác, một con mắt thèm thuồng, trong dó có củ giềng, lá mơ, mắm tôm…
Thưa Quý Toà, họ ăn người bạn thân của họ!!! They eat their best friend, your Honor!!!

Bài viết cùng chuyên mục: