Tu Niệm Phật Một Ngày Tại Chùa Hoằng Pháp

Sáng ngày 09/06/2013 (nhằm ngày 02/05 năm Quý Tỵ) hàng ngàn thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã về tham dự Tu một ngày niệm Phật do chùa Hoằng Pháp tổ chức.
Buổi sáng, sau khi các Phật tử dùng điểm tâm sáng và ổn định tổ chức tại các khu vực giảng đường, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có thời pháp nhũ gửi đến toàn thể đại chúng. Nội dung bài pháp xoay quanh vấn đề về “giới” trong nhà Phật. Căn bản của người tu học Phật pháp là giới – định – huệ, trong đó giới chính là nền tảng của định – huệ. Giới cũng là gốc của muôn hạnh lành, do đó, người có giới chính là người có nhân cách, có đạo đức và làm chủ được 3 nghiệp thân, khẩu, ý. “Vào nhà Phật pháp lấy tín làm đầu, tu học Phật pháp lấy giới làm gốc.” Cho nên, trong kinh Di Giáo, Phật dạy: “Này các thầy Tỳ Kheo sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc, phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu ta ở đời cũng không khác gì tịnh giới ấy... Thế nên các thầy Tỳ Kheo, hãy giữ tịnh giới đừng cho hủy phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ an ổn nhất, làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức.”

Trong phạm vi bài giảng của mình, thầy giảng giải về giới luật để người học Phật nắm vững mà thực hành theo sao cho đạt được lợi ích. Qua đó, Thượng tọa cũng khuyến khích Phật tử phát tâm thọ giới Bồ-tát để hiện tiền càng thêm tinh tấn và có được công đức, phước báu trên đường tu.

Sau thời pháp nhũ, toàn thể đại chúng nhất tâm bước vào thời khóa công phu niệm Phật.

Cũng trong ngày tu này, BTC đã gửi tặng mỗi Phật tử 1 VCD Cải Hóa của Thượng tọa Thích Chân Tính.

http://chuahoangphap.com.vn/news.php?auto=1&id=1925

Bài viết cùng chuyên mục: